IFIASA

      Ideas Forum International Academic and Scientific Association

gallery/ifiasa

DESPRE COMUNITATEA ACADEMICĂ IFIASA

 

ASOCIAȚIA INTERNAȚIONALĂ ȘTIINȚIFICĂ ȘI ACADEMICĂ IDEAS FORUM a creat platforma online IFIASA pentru a promova cele mai noi realizari științifice, teologice, filosofice și moral-educaționale, susţinând astfel cercetări academice din diferite domenii. Scopul IFIASA este de a organiza și promova la nivel internațional manifestări științifice și educaționale în domeniul științelor umaniste și sociale.
IFIASA este o asociație științifică internațională formată din distinși membri implicați în cercetarea științifică și academică. În acelaşi timp IFIASA este şi un editor academic independent, condus de o echipă editorială formată din importanți cercetători şi specialisti recunoscuti la nivel mondial. Din rândul membrilor IFIASA fac parte profesori, oameni de știință, decani ai diverselor facultăți, șefii de departamente dar şi studenți şi doctoranzi universitari şi postuniversitari, şi mai ales cercetărorii ştiinţifici care dezvoltă idei şi tehnologii academice avansate.
Misiunea IFIASA este de a încuraja și de a conduce cercetarea interdisciplinară corelată cu metodologiile de ultimă oră dar și cu fiecare domeniu şi expertiza specifică diverselor arii ştiinţifice. În concret IFIASA organizează conferințe internaţionale, ateliere de lucru și publică reviste academice internaționale de înaltă calitate.
Prin rezultatele accesibile ale cercetării științifice, IFIASA contribuie la un proces educațional continuu în societatea contemporană. Facem acest lucru prin oferirea de evenimente diverse, publicații, servicii de perfecţionare şi dezvoltare în carieră, precum și prin lobby pentru interese sociale, științifice universitare la nivel internațional.

IFIASA este membră a Publishers International Linking Association, Inc. (PILA) și utilizează serviciile Crossref pentru furnizarea de DOI la toate articolele publicate începând cu anul 2017.

Folosim această ocazie pentru a vă mulțumi că ați avut încredere în noi și că ați contribuit la succesul veșnic al tuturor serviciilor noastre.

IFIASA prin membrii şi colaboratorii săi oferă comunităţii mondiale o directie ştiinţifică de înalţă ţinută academică prin publicațiile, conferințele și activitățile profesionale și educaționale realizate. Noi asigurăm ca oamenii de stiinta si cercetatorii să primescă recunoaşterea şi promovarea meritată oferind şi posibilitatea de a juca un rol semnificativ în comunitatea ştiintifica mondială. Aşadar, IFIASA organizează conferințe, ateliere de lucru și publică reviste academice internaționale, la care sunteţi inviaţi să participaţi. 

 

MISIUNE IFIASA

Promovarea celor mai recente cercetări științifice
Promovarea schimbului internațional
Facilitarea schimbului intercultural
Încurajarea discuțiilor interdisciplinare
Oportunitatea de a genera și a împărtăși cunoștințe noi
Organizarea de conferințe, ateliere
Publicarea științifică a unor reviste academice de înaltă calitate

ALEGE SĂ FII MEMBRU IFIASA:


IFIASA oferă o Platformă adresată academicienilor şi profesioniștilor cu interese interdisciplinare legate de Științe Sociale şi Umaniste, prin care este încurajat schimbul de idei ştiinţifice, inter şi transdisciplinar. Misiunea noastră este de a promova cele mai recente cercetări ştiințifice sociale, teologice, filosofice şi moral-educaţionale. Jurnalele şi Conferințele IFIASA, sunt adresate organizațiilor universitare din toată lumea dar mai ales cadrelor didactice şi studenţilor, şi promovează continuu activitățile academice naţionale şi internaționale.
 
BENEFICII PENTRU MEMBRII IFIASA :

 

IFIASA își propune să asigure şi să promoveze colaborarea în cadrul membrilor comunităţii academice, în cadrul comitetelor editoriale şi grupurilor ştiinţifice. Beneficiile aderării la comunitatea IFIASA sunt date de oportunitatea publicării cu discount şi de îndrumarea activităților de dezvoltare şi formare continuă. 

 

CUM DEVIN MEMBRU IFIASA?

Dacă sunteți interesat să vă alăturați rețelei IFIASA, Completați Formularul De Membru. 

 

Autorul trebuie să trimită formularul de Membru prin E-Mail la Adresa:

ifiasa@Yahoo.com

gallery/contac
gallery/logo-nou-2021-final-70resize