IFIASA

      Ideas Forum International Academic and Scientific Areal 

gallery/ifiasa
gallery/7d6b1c01c07673436938c4c1d96b22a7_230x310

Icoana Credintei. International Journal of Interdisciplinary Scientific Research (IFIJISR), permite accesul tuturor cititorilor și promovează cercetarea științifică în diverse domenii. Aceasta revista a fost înființată pentru a publica articole originale de mare calitate, cu specific religios, la care pot participa cercetători, indiferent de domeniul lor de specializare.

Icoana Credintei. International Journal of Interdisciplinary Scientific Research este o publicaţie a Facultăţii de Teologie Ortodoxă și Științele Educației, din Universitatea "Valahia", Târgoviște, România promovată de IFIASA.

Icoana Credintei. International Journal of Interdisciplinary Scientific Research, are drept scop afirmarea valorilor credinței și spiritualității. Acest Jurnal cercetează interconexiunile vitale dintre etică și credință, privite interdisciplinar.

Temele diverse abordate de Icoana Credintei privesc: Viitorul Cercetării Interdisciplinare; Teologie, Stiintele Educatiei; Unitatea dintre Religie, Arte și Științe; Economia politică creștină; Implicarea religioasă în lumea postmodernă; Familia; Lumea în secolul XXI; Etica și Credință; Societatea civilă și religia in Mileniul III; Spre o cultură a vieții; Știință și Religie: Spre o Societate liberă; Globalizarea și insuficiențele sale; Creștinismul și Democrația; și multe altele. Revista este deschisă tuturor iar prin rezultatele cercetării științifice contribuie la un proces educațional continuu în societatea contemporană.
Orice aport din partea dumneavoastră va avea un impact imediat asupra calității IFIJISR și va asigura continuitatea revistei noastre!

gallery/cfc1a2ce4db1b91e6d068e49190e7cc5
gallery/call icoana

Jurnalul Internațional de Teologie, Filosofie și Știință (IJTPS) permite accesul tuturor cititorilor și promovează cercetarea științifică în diferite domenii. Acest jurnal a fost inițiat pentru a publica lucrări originale științifice de înaltă calitate realizate prin intersecția dintre filosofie, teologie și știință.

Jurnalul Internațional de Teologie, Filosofie și Știință, este o publicaţie a Ideas Forum International Academic and Scientific Areal (IFIASA).

Jurnalul Internațional de Teologie, Filosofie și Știință, include subiecte precum: viitorul cercetării interdisciplinare; unitatea artelor și științelor; filosofia, în special filosofia religiei, metafizica și etica filosofică, precum și teologia sistematică, de exemplu teologia fundamentală. IJTPS explorează interconexiunile vitale între cunoaștere, etică și credință, evaluate interdisciplinar.

IJTPS oferă ocazia rară de a examina împreună afirmațiile adevărului aflat în teologie, filosofie și științe, precum și metodele găsite în fiecare disciplină și semnificația derivată din ele.

Teologia și filosofia reprezintă baza vieții intelectuale și științifice. Studiul filosofiei s-a dezvoltat considerabil, la fel ca teologia și științele. Acest jurnal interdisciplinar prezintă o imagine științifică echilibrată a posibilităților inerente discursului uman descoperit de Dumnezeu și de Știință.

gallery/call ijtps