IFIASA

      Ideas Forum International Academic and Scientific Association

gallery/ifiasa

DESPRE COMUNITATEA ACADEMICĂ IFIASA


ASOCIAȚIA INTERNAȚIONALĂ ȘTIINȚIFICĂ ȘI ACADEMICĂ IDEAS FORUM (IFIASA) este o organizație cultural-educațională formată din distinși membri implicați în cercetarea științifică și academică. Scopul IFIASA este de a organiza și promova la nivel internațional activități educaționale în cadrul unor conferințe și reviste din aria științelor umaniste și sociale. Prima revistă a fost publicată de IFIASA în anul 2015. În parteneriat cu instituții de cercetare, organizații comunitare, universități și fundații, IFIASA oferă o varietate de activități pentru a sprijini educația și dezvoltarea cercetării, proiecte educaționale și publicații științifice internaționale care pun în lumină valorile culturale și axiologice.

IFIASA este un editor academic independent cu o echipă editorială formată din importanți cercetători științifici. Din rândul membrilor IFIASA fac parte profesori, oameni dedicați științei, decani ai diverselor facultăți, conducători de departamente, dar şi studenți, masteranzi, doctoranzi, şi mai ales cercetărorii ştiinţifici care promovează cultura academică.

Misiunea IFIASA este de a încuraja și a promova cercetarea interdisciplinară corelată cu noile metodologii specifice diverselor arii ştiinţifice. În acest sens, IFIASA organizează conferințe, ateliere de lucru și publică reviste academice internaționale de înaltă calitate. Publicațiile IFIASA conțin studii originale, revizuite de specialiști, savanți internaționali, și sunt oferite publicului iubitor de cultură din întreaga lume. Toate revistele IFIASA sunt disponibile gratuit în format electronic pentru a putea fi studiate și diseminate ideile publicate. Prin rezultatele accesibile ale cercetării științifice, IFIASA contribuie la un proces educațional continuu în societatea contemporană.

 Facem acest lucru prin oferirea de evenimente diverse, publicații, servicii de perfecţionare şi dezvoltare în carieră, precum și prin lobby pentru interese sociale, științifice universitare la nivel internațional.

IFIASA este membră a Publishers International Linking Association, Inc. (PILA) și utilizează serviciile Crossref pentru furnizarea de DOI pentru toate articolele publicate începând cu anul 2017.
Profităm de această ocazie și vă mulțumim pentru încrederea acordată și contribuția dumneavoastră la succesul tot mai mare al proiectelor academice organizate de IFIASA.


MISIUNEA IFIASA

Promovarea celor mai recente cercetări științifice;
Promovarea schimbului internațional;
Facilitarea schimbului intercultural;
Încurajarea discuțiilor interdisciplinare;
Oportunitatea de a genera și a împărtăși cunoștințe noi;
Organizarea de conferințe, ateliere;
Publicarea științifică a unor reviste academice de înaltă calitate;

ALEGE SĂ FII MEMBRU IFIASA:


IFIASA oferă o Platformă adresată academicienilor şi profesioniștilor cu interese interdisciplinare legate de Științe Sociale şi Umaniste, prin care este încurajat schimbul de idei ştiinţifice, inter şi transdisciplinar. Misiunea noastră este de a promova cele mai recente cercetări ştiințifice sociale, filosofice şi educaţionale. Jurnalele şi Conferințele IFIASA, sunt adresate organizațiilor universitare din toată lumea dar mai ales cadrelor didactice şi studenţilor, şi promovează continuu activitățile academice naţionale şi internaționale.
 
BENEFICII PENTRU MEMBRII IFIASA :

IFIASA își propune să asigure şi să promoveze colaborarea în cadrul membrilor comunităţii academice, în cadrul comitetelor editoriale şi grupurilor ştiinţifice. Beneficiile aderării la comunitatea IFIASA sunt date de oportunitatea publicării cu discount şi de îndrumarea activităților de dezvoltare şi formare continuă. 

 

CUM DEVIN MEMBRU IFIASA?

Dacă sunteți interesat să vă alăturați rețelei IFIASA, Completați Formularul De Membru. 

 

Autorul trebuie să trimită formularul de Membru prin E-Mail la Adresa:

ifiasa@Yahoo.com

gallery/contac
gallery/logo-nou-2021-final-70resize