IFIASA

      Ideas Forum International Academic and Scientific Association

gallery/ifiasa
gallery/coperta icoana 9. 2019

Icoana Credintei. International Journal of Interdisciplinary Scientific Research (IFIJISR), permite accesul tuturor cititorilor și promovează cercetarea științifică în diverse domenii. Aceasta revista a fost înființată pentru a publica articole originale de mare calitate, cu specific religios, la care pot participa cercetători, indiferent de domeniul lor de specializare.​​​​​​​

Temele diverse abordate de Icoana Credintei privesc: Viitorul Cercetării Interdisciplinare; Teologie, Stiintele Educatiei; Unitatea dintre Religie, Arte și Științe; Economia politică creștină; Implicarea religioasă în lumea postmodernă; Familia; Lumea în secolul XXI; Etica și Credință; Societatea civilă și religia in Mileniul III; Spre o cultură a vieții; Știință și Religie: Spre o Societate liberă; Globalizarea și insuficiențele sale; Creștinismul și Democrația; și multe altele. Revista este deschisă tuturor iar prin rezultatele cercetării științifice contribuie la un proces educațional continuu în societatea contemporană. Orice aport din partea dumneavoastră va avea un impact imediat asupra calității IFIJISR și va asigura continuitatea revistei noastre!

gallery/coperta ijpts
gallery/call icoana

Jurnalul Internațional de Teologie, Filosofie și Știință (IJTPS) permite accesul tuturor cititorilor și promovează cercetarea științifică în diferite domenii. Acest jurnal a fost inițiat pentru a publica lucrări originale științifice de înaltă calitate realizate prin intersecția dintre filosofie, teologie și știință. Jurnalul Internațional de Teologie, Filosofie și Știință, este o publicaţie a Ideas Forum International Academic and Scientific Association (IFIASA).

Jurnalul Internațional de Teologie, Filosofie și Știință, include subiecte precum: viitorul cercetării interdisciplinare; unitatea artelor și științelor; filosofia, în special filosofia religiei, metafizica și etica filosofică, precum și teologia sistematică, de exemplu teologia fundamentală. IJTPS explorează interconexiunile vitale între cunoaștere, etică și credință, evaluate interdisciplinar. IJTPS oferă ocazia rară de a examina împreună afirmațiile adevărului aflat în teologie, filosofie și științe, precum și metodele găsite în fiecare disciplină și semnificația derivată din ele. Teologia și filosofia reprezintă baza vieții intelectuale și științifice. Studiul filosofiei s-a dezvoltat considerabil, la fel ca teologia și științele. Acest jurnal interdisciplinar prezintă o imagine științifică echilibrată a posibilităților inerente discursului uman descoperit de Dumnezeu și de Știință.

gallery/call ijtps
gallery/call
gallery/mcdsare bn
gallery/mcdsare

Since 2015, IFIASA International Conference has become one of the most important conference on social sciences and arts in Romania.

IFIASA organizes conferences, workshops, and publishes high quality academic international journals. The annual IFIASA CONFERENCES promote reflection on important public issues to which any scientific research can make a constructive and essential contribution to the relation between Sciences & Arts, Religion & Education. The aim of MCDSARE is to create a debate conference concerning the great challenges which the contemporary society addresses to social sciences, theological, philosophical and education.The main topics covered by the researchers are: Philosophy, Sociology, Communication, Social Work, Theology, Anthropology, Applied Philosophy, Ethics, Applied Ethics, Bioethics, History, Religious Studies, Arts & Architecture, Psychology, Educational Sciences, Politics, European Studies, International Relations, Public & Private Law, Management, Marketing, Economy. The MCDSARE by IFIASA conferences is equally opened to researchers and professors, educational policies makers, strategists, scientists, university postgraduate and undergraduate engineering and students.


gallery/proedu

Pro Edu. International Journal of Educational Sciences (PEIJES) permite accesul tuturor cititorilor și promovează cercetarea științifică în domeniul științelor educaționale. Acest jurnal a fost înființat pentru a publica cercetări de înaltă calitate și originale, articole teoretice și comunicări academice în aria științelor educaționale.

Pro Edu. International Journal of Educational Sciences este un jurnal publicat și promovat la nivel internațional de Ideas Forum International Academic and Scientific Association (IFIASA).

Scopul Pro Edu. International Journal of Educational Sciences  este de a publica studii de cercetare originale și articole teoretice în domeniul științelor educaționale. Jurnalul publică, de asemenea, manuscrise care au implicații asupra principiilor învățării și predării, importanța educației de calitate, rolului tehnologiei în educație, aplicarea conceptelor psihologice în educație, importanța dezvoltării curriculumului și sociologia educației, pedagogia creativă, politică educațională, management educațional și multe altele. Jurnalul PEIJES se angajează să revizuiască prompt și să se publice în mod prioritar manuscrisele cu descoperiri noi dar şi cle cu subiete care contribuie la reforma în educaţie. 

gallery/cover rrsa

Revista Românească de Studii Axiologice (RRSA) a luat fiintă din dorința de pune la dispoziție comunității educaționale româneșți studiile și cercetările științifice publicate în Jurnale IFIASA. Revista Românească de Studii Axiologice publică studii științifice originale scrise de cercetători, indiferent de domeniul lor de specializare. Revista Românească de Studii Axiologice este o publicație bianuală, cu apariție în lunile ianuarie şi iulie, cu acces deschis. Utilizatorii pot citi, descărca, copia, distribui, imprima, căuta, crea link-uri către textul complet al articolelor.
În conformitate și continuitate cu obiectivele stabilite de IFIASA, care reprezentă la nivel academic național și internațional un forum promotor al ştiinței, credinței și educației, Revista Românească de Studii Axiologice propune comunității educaționale româneșți publicarea celor mai importante studii inter- și trans-disciplinare, precum şi unele cercetări științifice relevante pentru diseminarea valorilor axiologice.

Revista este deschisă tuturor iar prin rezultatele accesibile ale cercetării științifice, contribuie la un proces educațional neîntrerupt în societatea contemporană. Orice contribuție din partea dumneavoastră va avea un impact imediat asupra calității RRS și va asigura continuitatea jurnalului nostru!

gallery/call
gallery/logorrsam

MCDSARE

http://ifiasa.org/en/MCDSARE-JOURNAL/

ISSN 2601-8403,

ISSN-L 2601-839X

IJTPS

https://ijtps.com/en/

ISSN 2601-1697 online

ISSN 2601-1689 print

International Journal of Interdisciplinary Scientific Research

http://revistaicoanacredintei.com/en/

ISSN 2501-3386

ISSN-L 2393-137X

PEIJES

http://peijes.com/en/

ISSN 2668-5825

ISSN-L 2668-5817

Revista Românească de Studii Axiologice 
RRSA 
ISSN 2668-7941 online
ISSN 2668-7933 print